Uprawnienia

Uprawnienia

Aby zapewnić wysokiej jakości usługi, nasza firma dba o wysokie kwalifikacje i wiedzę całego zespołu pracowników.

W związku z wymaganiami rynkowymi, a także koniecznością spełnienia postulatów dyrektywy dotyczącej materiałów certyfikaty
budowlanych, w tym oznaczania wyrobów znakiem CE, nasza firma wdrożyła zintegrowany system jakości, który obejmuje wymogi:

  • Systemu Jakości w Spawalnictwie wg normy PN-EN ISO 3834-2:2007
  • Zakładowej Kontroli Produkcji wg normy PN-EN 1090-1+A1:2012

Opisanym systemem objęliśmy działalność firmy, która jest związana z wytwarzaniem konstrukcji stalowych. Cała produkcja w naszym zakładzie odbywa się na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Klienta. Ze swojej strony wykonujemy dokumentację warsztatową – jest ona uzupełnieniem dokumentacji Klienta.

Firmę API-STEEL Andrzej Pierz tworzy doświadczony personel, który opierając się na stworzonej strukturze i obowiązujących zasadach zapewnia efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz prawidłowy przebieg wszystkich procesów produkcyjnych.

Poniżej prezentujemy wszystkie niezbędne uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie prefabrykacji i montażu konstrukcji stalowych.

certyfikat_api_2017

Top