Montaże przemysłowe

Montaże przemysłowe
 
2015r – Kogeneracja S.A. Wrocław– „Zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie i przekazanie do użytkowania instalacji odazotowania spalin w EDF Polska S.A. i zespole Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracji S.A.”- w zakresie
  • Przeróbka stężenia głównego kotła K-2,
  • odtworzenie podestów i barier ochronnych dla kotła K-2,
  • modernizacja podestu dla nowego węża oparowego przy tacy kolejowej
  • prefabrykacja i montaż rurociągu wydmuchu ze zbiornika spustów na kotle K2 i K3

Podwykonawca dla: INSTAL KRAKÓW S.A.

 
2015r – Oś Lewy Brzeg Konin  – „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg w Koninie”   – demontaż i montaż elementów ze stali nierdzewnej tj. balustrady , podesty

Podwykonawca dla: INSTAL KRAKÓW S.A.

 
2015r – MATIZOL GORLICE– wykonanie rurociągów asfaltowych w nowym węźle przygotowania mas asfaltowych dla linii nr 2”

Generalny wykonawca

 
2015r – MATIZOL CHEŁMŻA – wykonanie instalacji młyna koloidalnego, wykonanie podstawy wraz z podestem obsługowym do platformy młyna koloidalnego oraz wykonanie nitki rurociągu łączonego zbiornik 1A i 1B ze zbiornikami ZB 2.1 ZB 2.2

Generalny wykonawca

 
2015r – OŚ Kujawy Kraków  – Wykonanie prefabrykacji i dostawa instalacji rurociągu sprężonego powietrza oraz prefabrykacja, dostawa pomostów obsługowych, barier oraz drabin złazowych”

Podwykonawca dla: UZB Frankowski

 
2014r EDF Kraków S.A. – „Zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie i przekazanie do użytkowania instalacji odazotowania spalin w EDF Polska S.A. i zespole Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracji S.A.”- w zakresie obiektu w Krakowie
  • wykonanie prefabrykatów stalowych kanału spalin 40a i 40b dla kotła K3
  • wykonanie elementów stalowych do kompensatorów
  • montaż nowych podestów obsługowych,

Podwykonawca dla: INSTAL KRAKÓW S.A.

 
2014r – OŚ Andrychów – wykonanie ,dostawa i montaż barierek ochronnych na Oczyszczalni Ścieków w Andrychowie

Podwykonawca dla: EKOKLAR Sp.z o.o.

 
2012r – 2014r – MOESCHLE– Wykonanie barier ochronnych, drabin, ciągów komunikacyjnych oraz zbiorników
 
2013r – Stalprodukt Bochnia – Wykonanie prac montażowych na odcinkach linii APL i DCL na terenie Stalprodukt Bochnia (2013)

Podwykonawca dla: Zbach Sp.z o.o.

 
2012r – OŚ w Borówcu – „Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Borówcu”- wykonanie i montaż wiat do rozdzielnic elektrycznych

Podwykonawca dla: Zbach Sp.z o.o.

 
2012r – SUW Maczki – „Modernizacja filtrów pospiesznych nowych SUW Maczki”

Podwykonawca dla: INSTAL KRAKÓW S.A.

 
2012r – OŚ w Dąbrowie Górniczej – „Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Centrum w Dąbrowie Górniczej”- montaż pomostów obsługowych wraz z klatką schodową dla ob. 15ABC

Podwykonawca dla: INSTAL KRAKÓW S.A.

 
2012r – OŚ Prawy Brzeg w Koninie – „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg w Koninie”- demontaż i montaż elementów ze stali nierdzewnej tj. balustrady, schody, ściana grodziowa

Podwykonawca dla: INSTAL KRAKÓW S.A.

 
2012r – ZBACH– Wykonanie aparatu dozorowego MOSG-9
 
2012r – ZBACH– Wykonanie układu chłodzenia mgłą oraz układu chłodzenia wodą
 
2012r – ZBACH– Modernizacja wytwórni kwasu siarkowego
 
2011r – ZBACH– P.W .Instalacji Badawczej Czystych Technologii Węglowych na terenie KD Barbara w Mikołowie- wykonanie 24szt. aparatów
 
2011/2012r – INTER-BUD– Instalacja technologiczna w zbiornikach wody pitnej „Zawada” w Nowym Sączu
 
2008/2009r – SUW Zbylitowska Góra – „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Zbylitowska Góra” – wykonanie podpór ze stali nierdzewnej i ocynkowanej oraz wykonanie elementów konstrukcji stalowych

Podwykonawca dla: INSTAL KRAKÓW S.A.

 

 

Top